Lectures

EXAMPLE OF LECTURES


Wine tasting

A lecture on wines with associated tastings

 

Wine and food combinations

Learn the basics of how food and wine are matched

 

Liquorice, liquorice, liquorice!

Learn more about the flavours of liquorice and how it’s made

 

Cheese: Italy v Sweden

Compare the taste and production methods of

the two countries’ cheeses

 

Chocolate

Interesting facts about chocolate with tastings

 

Truffles

Lecture and tasting of white and black truffles

 

Lectures for aspiring sommeliers

Organised by Vinkällan’s sommelier training team
EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR

 

Vinprovning

En föreläsning om viner med tillhörande provning

 

Smakskolan

Här lär du dig grunderna i hur mat och vin matchas ihop.

 

Lakrits, lakrits, lakrits!

Lär dig mer om smaker och tillverkning av lakrits.

 

Ostar: Italien vs Sverige

Vi jämför smak och produktionssätt ländernas ostar emellan.

 

Choklad

Intressanta fakta om choklad inklusive provsmakningar.

 

Tryffel

Föreläsning och provning av vit och svart tryffel.

 

Föreläsningar för kommande sommelier

Anordnas av Vinkällans sommelierutbildning